Verzekeringen

Sijtsema adviescentrum voor huis en hypotheek wil er alles aan doen om wonen en leven voor u zo onbezorgd mogelijk te maken.

 

Speciaal voor huiseigenaren hebben we een selectie gemaakt van de belangrijke verzekeringen. Door deze verzekeringen in pakketvorm aan te bieden kunnen we u veel voordeel bieden. De belangrijkste verzekeringen zijn uw Opstalverzekering,Inboedelverzekering,Aansprakelijkheidsverzekering, Levensverzekering en een eventuele Woonlastenverzekering.

 

Daarnaast adviseren wij u over de hoogte van de verzekeringen zodat u bij een onverhoopte gebeurtenis niet onderverzekerd bent.

 

Opstalverzekering
Een fijn huis is de basis voor een ‘zorgeloos’ leven. U staat er vast niet elke dag bij stil hoeveel uw woning bijdraagt aan ‘zorgeloos’ leven. Tot er iets gebeurd dat uw woonplezier verstoord. Op zo’n moment wilt u maar één ding, dat ongemakken zo snel mogelijk worden verholpen en schade op de kortst mogelijke termijn wordt hersteld.

 

Precies daarvoor is er de opstalverzekering. De opstalverzekering verzekert u voor schade aan uw woonhuis. Rust er een hypotheek op het huis dan is deze verzekering in de meeste gevallen verplicht. Mocht uw huis onverhoopt door bijvoorbeeld brand verloren gaan, dan zorgt de opstalverzekering ervoor dat geld beschikbaar komt om de schade te herstellen. Ook voor minder grote schade als waterschade door leidingbreuk, dekt de polis de kosten.

Daarnaast letten wij op de dekking van bijvoorbeeld stormschade, bereddingskosten en opruimkosten na herstel. En is uw glas op dit moment verzekerd?


Inboedelverzekering
Wanneer ‘zorgeloos’ leven ook betekent je thuis voelen in je huis… Uw inrichting zorgt ervoor dat het huis ook echt uw huis is. Mocht daar iets mee gebeuren, dan wilt u dat alles zo snel mogelijk volledig wordt hersteld.
De inboedelverzekering is in dat geval de juiste verzekering voor u.

 

Wij letten speciaal op een ruime dekking van bijvoorbeeld uw audiovisuele, computerapparatuur en lijfsieraden. Samen met u stellen wij een zogenoemde Inboedelmeter op zodat voor u direct duidelijk is of uw verzekering uw inboedel volledig dekt.

Weet u op dit moment of in uw situatie de kosten voor een tijdelijk verblijf in bijvoorbeeld een hotel vanwege herstelwerkzaamheden gedekt is? Daarnaast kunt u vaak korting krijgen op de premie wanneer u een Politiekeurmerk Veilig Wonen of een BORG certificaat heeft.


Aansprakelijkheidverzekering
Omdat ‘zorgeloos leven’ ook zorgeloos samenleven is. Als iemand schade lijdt waarvoor u aansprakelijk bent, is dat heel vervelend. Met een aansprakelijkheidsverzekering heeft het in elk geval geen onbetaalbare financiële consequenties.
Het is daarom zeker geen overbodige luxe om uw particuliere aansprakelijkheid te verzekeren.

 

Het is in Nederland erg ingewikkeld om de weg te vinden in het aansprakelijkheidsrecht. Om over het buitenland nog maar te zwijgen. Mocht u onverhoopt in binnen- of buitenland aansprakelijk worden gesteld, dan hoeft u dankzij uw aansprakelijkheidsverzekering wat dat betreft geen zorgen te hebben.

Weet u of u nu verzekerd bent wanneer u iets van een ander leent en er gebeurd iets mee? Wanneer u iemand helpt van de wal in de sloot, weet u of uw verzekering de schade die onstaan is dekt zelfs wanneer u hiervoor volgens de wet niet aansprakelijk bent?


Woonlastenverzekering
Omdat ‘zorgeloos leven’ vaak ophoudt bij het arbeidsongeschikt raken of ziek zijn, wilt u op die momenten wel gewoon in uw huis kunnen blijven wonen. Om die reden is er een woonlastenverzekering.

Uw hypotheeklasten vormen een maandelijks terugkerende forse uitgave. Met een woonlastenverzekering kunt u (een deel van) die woonlasten opvangen als u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt.

 

Levensverzekering
Het is belangrijk dat na een onverhoopt overlijden de overgeblevenen (betaalbaar) in de woning kunnen blijven wonen. Hiervoor kunt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Wij hebben een selectie gemaakt waarbij we naar de optimale verhouding tussen prijs en dekking hebben gezocht.